Onze werkwijze

Published in Over ons

Onze werkwijze | Onze kernwaarden | Kredietverzekering | Handelsvoorwaarden

Werkwijze R2 Flowers BV

Banner leveringsnota R2

R2 Flowers BV bemiddelt bij realisatie van aan- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot plantmateriaal. Voorts bemiddelt zij waar nodig bij de verdere afwikkeling van de overeenkomst, onder andere bij reclames. R2 Flowers BV verzorgt de koopovereenkomsten en neemt ook de facturatie voor haar rekening. De betalingen gaan echter rechtstreeks van de koper naar de verkoper. R2 Flowers BV is zelf geen partij bij deze tussen haar opdrachtgevers gesloten overeenkomst, Dit is de reden waarom opdrachtgevers haar tijdig dienen te voorzien van alle relevante informatie aangaande de afhandeling van de overeenkomst. Dus uw leveringsbonnen dient u zo snel mogelijk naar de administratie van R2 Flowers BV te versturen.

Leveringsbonnen van een week worden in een verzamelfactuur aan de koper/opdrachtgever gezonden, uiterlijk op de zaterdag van de betreffende week. De door R2 Flowers BV, namens een verkoper/opdrachtnemer verzonden facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer u zelf factureert hebben wij een kopie van deze facturen nodig voor onze eigen administratie. Let op dat u de facturen op het juiste moment verstuurt. Te laat of te vroeg factureren kan tot gevolg hebben dat de dekking van de Kredietverzekering kan vervalt!

Als de facturen zijn voldaan volgt een aparte provisie nota voor de koper en de verkoper. Ook deze provisiefacturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen.