Duurzaam telen

Wij gaan verder dan “Duurzaam”

Bij R2 Flowers BV is de doelstelling om het gebruik van chemische middelen met 90% te reduceren ten opzichte van de gangbare teelt en de kunstmest te vervangen door natuurlijke middelen.

Gewoon puur natuur. Dat is beter voor het bodemleven, mens en dier en hierdoor ook voor onze wereld.

Sinds de laatste jaren dat wij “natuurlijk en regeneratief” zijn gaan telen heeft ons bodemleven zich weer volledig hersteld. Het organische stofgehalte van onze zandgrond is de laatste jaren verdubbeld.

“Natuurlijk” telen is misschien niet eenvoudig. Veel uitdagingen moeten worden opgelost. Maar het is tot nu toe aardig gelukt. Om het bodemleven gezond te houden, maken we o.a. gebruik van onze eigen gecomposteerde paardenmest. Deze paardenmest wordt volgens een uitgezocht protocol gemengd met bodembacteriën en mineralen en hier worden overige reststromen van ons bedrijf aan toegevoegd. Ook maken wij gebruik van van lokaal gemaakte “Boscompost”.

Waarom ziet u bij ons dan toch af en toe iemand met een landbouwspuit rijden?

Een deel van de plantenvoeding, nodig voor gezonde planten, wordt in vloeibare vorm toegediend.
Denk daar bij aan middelen zoals Compost Thee, Keltisch Zeezout en Sea-90.
Dit wordt toegediend met de landbouw spuit.

Gedurende de teelt spuiten we bladbemesting stoffen omdat de plant dat direct opneemt.
Denk hierbij aan Borax, Humine en Fulvine zuren. Veel van deze stoffen gebruiken we ook voor mens en dier.

Het positieve aan onze “natuurlijke” teelt is dat we “geen” insecticiden gebruiken. De planten zijn sterk genoeg om zich te weren tegen predatoren van buitenaf.
Op onze percelen telen we op “natuurlijke” wijze pioenrozen die aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.
De overige “natuurlijke” percelen zijn weilanden voor onze paarden.